foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang; ThS. Nguyễn Thị Trang Đài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Tác giả khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác văn thư tại Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh; Chỉ ra những yếu kém, hạn chế và nguyên nhân của sự yếu kém, hạn chế để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hiện đại hóa công tác văn thư tại Sở.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn