foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thanh Luân; ThS. Phan Thị Thanh Trúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68/ L502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện nhằm xác định được mật độ nuôi phù hợp; tìm hiểu ảnh hưởng của mật độ khác nhau lên sự phát triển và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng.

 

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Giao; ThS. Châu Hồng Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.31/ Gi108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định khả năng phòng bệnh xuất huyết khi cho cá lóc ăn dịch chiết rong bún và rong sụn: Phục hồi chủng vi khuẩn Aeromonas hydrophila từ mẫu đã được lưu trữ; chiết xuất dịch chiết từ các loại rong biển (rong bún và rong sụn); thử nghiệm khả năng phòng bệnh xuất huyết trên cá lóc (Channa striata) của rong biển.

 

Tác giả: Dư Minh Hiệp; ThS. Trần Thị Hồng Tơ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68/ H307. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu sự kháng kháng sinh của vi khuẩn Vibrio spp được phân lập từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp, so sánh với ao nuôi cá lóc công nghiệp và trên sông tại Trà Vinh.

 

Tác giả: Trần Nguyễn Đăng Khoa; ThS. Lai Phước Sơn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.3/ Kh401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thử nghiệm sử dụng các loại chất kích thích trong sinh sản nhân tạo cá bống sao nhằm làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về sinh sản nhân tạo và nuôi vỗ cá bống sao giống.

 

Tác giả: Thạch Nhật; ThS. Lai Phước Sơn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 104Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.3/ Nh124. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả quy trình sử dụng nước xanh trong ương ấu trùng Ếch Thái Lan; đánh giá hiểu quả ương Ếch Thái Lan từ giai đoạn ấu trùng đến 35 ngày tuổi trong quy trình ương nước xanh (tảo chlorella)


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn