foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Duy Tân, Nguyễn Thị Anh Thư (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 44Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 636.7089691 / T121 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Xác định tỷ lệ bệnh tiểu đường xảy ra trên chó tại Phòng mạch Chi cục Thú y Thành phố Cần Thơ;

- Theo dõi hiệu quả điều trị của thuốc hạ đường huyết Diamicron MR 30mg trong điều trị bệnh tiểu đường trên chó.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn