foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Bảo Duy; Nghi Vĩnh Khanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 37Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.7 / D522. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tìm hiểu tổng quan về công nghệ RFID và phương thức truyền dữ liệu bằng RFID;

- Nghiên cứu về bộ phần mềm hổ trợ lập trình giao diện Visual Studio;

- Nghiên cứu về cơ sở dữ liệu database và bộ phần mềm Microsoft SQL server management studio;

- Nghiên cứu phần mềm lập trình Arduino, thiết kế hệ thống quản lý nhà xe KTX sử dụng công nghệ RFID.

 

 

Tác giả: Nguyễn Minh Nhựt; Nguyễn Thanh Tần (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 36Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.89 / Nh565. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu tổng quan con lắc ngược và các phương pháp điều khiển cân bằng nó;

- Nghiên cứu thuật toán điều khiển LQR để điều khiển cân bằng hệ thống con lắc ngược;

- Xây dựng mô hình con lắc ngược, xây dựng chương trình điều khiển hệ con lắc ngược giao tiếp với máy tính qua card DSP 320F28335.

 

 

Tác giả: Nguyễn Hồng Phúc; Nguyễn Thanh Tần (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 42Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.89 / Ph506. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nâng cao hiệu suất chuyển đổi của tấm pin thông qua việc điều khiển vị trí tấm pin luôn luôn vuông góc với tia sáng mặt trời chiếu tới;

- Thiết kế mô hình điều hướng xoay theo 2 trục;

- Xây dựng thuật toán điều hướng pin mặt trời theo thời gian thực và điều khiển vị trí dùng bộ điều khiển PID.

 

 

Tác giả: Hồ Vửng Thịnh; Phạm Minh Triết (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 37Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.89 / Th312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thực hiện giao tiếp mạch điện tử với mạng Ethernet. Điều khiển các thiết bị trong mô hình nhà lưới. Giám sát hoạt động của các thông số các nhiệt độ - độ ẩm môi trường, độ ẩm đất và cường độ ánh sáng. Tìm hiểu ngôn ngữ html trong lập trình giao diện web server nhúng vào vi điều khiển. Tìm hiểu về giao thức TCP/IP. Tính toán, thiết kế và thi công phần cứng mạch điện tử. Xây dựng thuật toán và viết code cho ứng dụng dựa theo mục tiêu đã đề ra.  

 

 

Tác giả: Trần Kim Thanh; Nguyễn Thanh Tần (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 46Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.8 / Th107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thiết kế mô hình hệ thống tưới nước tự động; Nghiên cứu và ứng dụng Sim900A điều khiển hệ thống qua tin nhắn điện thoại; Nghiên cứu phần mềm lập trình và phương pháp lập trình đơn giản và dễ sử dụng.  

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn