foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Mộng Kha, ThS. Trần Thị Ngọc Bích, Ths Nguyễn Thị Hồng Nhi (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 39Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 Kh100. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Xác đích sự hiện diện và mật độ Vibrio sp gây bệnh trong nước, trên tôm đồng thời đưa ra khuyến cáo kịp thời để giúp người dân đạt năng suất cao hơn trong quá trình nuôi.

- Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kinh nghiệm và kĩ năng làm việc trong phòng vi sinh.

Nội dung:

- Phân lập vi khuẩn từ mẫu nước

+ Nước ương giống

+ Nước ao nuôi

- Phân lập vi khuẩn trên mẫu tôm

+ Mẫu tôm thịt

+ Mẫu tôm giống

- Nhuộm Gram .


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn