foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Lành, ThS. Châu Hồng Thúy (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 66Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 L107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp cũng như là cách chẩn đoán các loại bệnh do virus gây ra nhằm, phát hiện sớm được sự hiện diện của virus và hạn chế tối đa cho người dân loại bỏ nguồn con giống nhiễm bệnh.

Nội dung:

- Sử dụng phương pháp PCR để xác định mức độ nhiễm bệnh do virus gây ra cho tôm.

- Sử dụng phương pháp nhuộm Malachite Green để xác định mức độ nhiễm bệnh còi (MBV) trên tôm.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn