foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Quốc Trung; Diệp Thành Toàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68/ Tr513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định liều lượng sử dụng than hoạt tính để hấp phụ lượng NH3 trong điều kiện nuôi tôm thẻ chân trắng trên bể; sử dụng than hoạt tính để hấp phụ khí độc NH3 trong điều kiện nuôi tôm thẻ chân trắng trên bể với liều lượng khác nhau

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn