foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Văn Tài, ThS. Lê Văn Đông (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 50Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 628.11 / T103. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Đánh giá chất lượng nước thải tại cơ sở giết mổ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT). Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt (nước sông) gần lò mổ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT).

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn