foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Quang Duy, ThS. Nguyễn Thị Trúc Linh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 31Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 D523. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Áp dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình nuôi tôm thẻ công nghiệp tại xã Hiệp Mỹ Tây hu y ện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh.

- Quản lí các y ếu tố pH, kiềm, thức ăn trong ao.

Nội dung:

- Chăm sóc và theo dỏi các yếu tố pH, kiềm, thức ăn.

- Theo dõi tỷ lệ sống và tăng trọng.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn