foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thái Tuấn Em, ThS. Lai Phước Sơn (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 41Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 E202. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Tìm hiểu quy trình nuôi tôm sú công nghiệp tại ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Nội dung:

- Tìm hiểu quy trình cải tạo ao.

- Cách chọn và thả giống.

- Theo dõi khâu chăm sóc và quản lý.

- Đánh giá tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm nuôi.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn