foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Chí Công; ThS. Nguyễn Trường Sinh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 45Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 C455. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đồ án:

- Nắm vững Quy trình sản xuất TTCT của Trại Nghiên cứu & Thực nghiệm Thủy sản, Trường Đại Học Trà Vinh.

Nội dung thực hiện

- Vệ sinh hệ thống sản xuất.

- Xử lý nước phục vụ sản xuất.

- Chuẩn bị nước ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng.

- Chuẩn bị thức ăn tự nhiên cho ấu trùng tôm thẻ chân trắng.

- Bố trí ấu trùng Nauplius TTCT vào bể ương.

- Chăm sóc, quản lý ấu trùng.

- Quản lý môi trường nước bể ương và phòng, trị bệnh cho ấu trùng.

- Thu thập và xử lý các số liệu trong sản xuất giống tôm Thẻ chân trắng.

- Kiểm soát chất lượng con giống trước khi xuất bán.

- Thu hoạch, đóng gói và vận chuyển.

- Tính toán hiệu quả kinh tế.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn