foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh; Nguyễn Thanh Đệ (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 305.23/ Tr312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về văn hóa công sở tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trà Vinh từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao văn hóa công sở tại Trung tâm DVVL Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn