foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Thị Tú Huyên; ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tìm hiểu và đánh giá hiệu quả Hiện đại hóa quản lý văn bản tại SKHCN tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hiện đại hóa trong công tác quản lý văn bản tại SKHCN tỉnh Trà Vinh;

- Nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hiện đại hóa công tác quản lý văn bản tại Sở Khoa học và Công nghệ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn