foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Huỳnh Như; ThS. Huỳnh Điệp Như (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu, phân tích thực trạng công tác bồi dưỡng CBCC tại UBND xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác bồi dưỡng CBCC tại UBND xã Đại Phúc.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn