foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Ngọc Thắm; Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Th114. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Việc thực hiện đề tài trước hết giúp tác giả khóa luận nắm chắc lý luận của phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, đồng thời xác định được những nội dung biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học;

- Góp phần cung cấp một tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên ngành giáo dục mầm non – khoa sư phạm và những người quan tâm đến vấn đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn