foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đồng Thị Ngọc Trầm; Lâm Thị Bạch Tuyết (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 46Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Tr120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu một số biện pháp hình thành biểu tượng về kích thước vật thể cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiển về việc hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi. Đề xuất một số biện pháp hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Nếu các biện pháp trong khóa luận được thực hiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng hình thành biểu tượng về kích thước vật thể cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn