foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Mỹ Nhung; Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Nh513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Giải quyết những khó khăn trong việc dạy hình thành kỹ năng nói đúng tiếng Việt cho trẻ người Khmer; Tìm ra được những phương pháp dạy trẻ người Khmer nói đúng Tiếng Việt đạt hiệu quả cao hơn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn