foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Ngọc Chăm; Trần Văn Tuân (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 39Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21 / Ch114. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo lớn ở trường Mẫu giáo Rạng Đông;

- Làm rõ và nhận thức sâu sắc về nội dung giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn;

- Nêu phương pháp và biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mĩ cho trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo lớn ở trường Mẫu giáo Rạng Đông.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn