foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Thùy Trang; Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:372.21/ Tr106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về sự kiên định đối với nghề của giáo viên mầm non thành phố Trà Vinh. Trên cơ sở đó để có một số biện pháp giúp nâng cao sự kiên định của giáo viên mầm non thành phố Trà Vinh với nghề mình đã lựa chọn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn