foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Trường Giang; ThS. Đặng Hoàng Vũ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.8/ Gi106. Vị trí: Phòng đọc.

Nội dung:

Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về hệ thống Aquaponics. 1.2. Tổng quan về board Arduino và cảm biến.

Chương 2. NỘI DUNG

2.1. Thiết kế mô hình Aquaponics. 2.2. Chi thiết thiết bị của mô hình Aquaponics. 2.3. Thiết kế bộ giám sát và điều khiển hệ thống Aquaponics. 2.4. Cây trồng – cá.

Chương 3. THỰC NGHIỆM GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG AQUAPONICS SMART

3.1. Chọn server chính cho hệ thống. 3.2. Gửi lệnh điều khiển Arduino lên server. 3.3. Thiết kế web. 3.4. Nguyên lí giám sát và điều khiển hệ thống.

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

Tác giả: Ngủ Thành Nhân, Trương Bảo Sơn; ThS. Nguyễn Vũ Lực (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.8/ Nh121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Thiết kế, thi công máy duỗi, bẻ đai và cắt đoạn thẳng trong xây dựng với các kích cỡ dài khác nhau;

- Năng suất của máy đạt 2000 đai/ngày (tùy kích thước đai);

- Giảm giá thành, giảm chi phí, dễ vận hành và hoàn toàn tự động.

 

Tác giả: Đào Thanh Tuấn, Bùi Duy Phương, Thạch Bình Thươne; ThS. Phan Tấn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 126Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.8/ T502. Vị trí: Phòng đọc.

Nôi dung nghiên cứu:

Cơ khí. Hình dạng thân máy, bộ phận đỡ cuộn linh kiện, bộ phận định dây linh kiện để lỗ trên dây linh kiện đi qua cảm biến, bộ phận đặt bàn phím và LCD…Thiết kế trên phần mềm Inventor…

Điện tử. Lựa chọn linh kiện hợp lý, vị trí đặt các linh kiện sao cho hợp lý, tính công suất đường mạch, công suất tổng mạch, thiết kế mạch điện trên phần mềm Orcad.

Lập trình. Tìm hiểu chương trình code vision, lập trình chíp Atmega32, lập trình nhấn bàn phím, lập trình hiển thị LCD, lập trình nhận cảm biến…

Thiết kế và làm thành sản phẩm máy đếm linh kiện điện tử nhằm đếm số lượng linh kiện trong cuộn linh kiện tiết kiệm thời gian và chính xác.

 

Tác giả: Huỳnh Văn Phú, Phạm Đức Vinh; ThS. Dương Thanh Hùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.8/ Ph500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Thiết kế, chế tạo máy duỗi, bẻ đai và cắt đoạn thẳng trong xây dựng với cho phép cắt và bẻ đai với các độ dài khác nhau;

- Năng suất của máy gần 6000 đai/ngày (tùy kích thước đai);

- Giảm giá thành, giảm chi phí, dễ vận hành và hoàn toàn tự động.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn