foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đoàn Thị Tuyết Trân; Nguyễn Thị Mỹ Ân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 122Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ Tr121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH MTV Thương mại Gia Hạo từ đó tìm ra các ưu điểm và nhược điểm còn tồn tại tại công ty để kịp thời đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp công ty khắc phục nhược điểm và hoàn thiện hơn công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH MTV Thương mại Gia Hạo.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn