foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Ngọc Diễm; Nguyễn Châu Hùng Tính (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.839/ D304. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân Quốc Việt. Từ đó đề xuất một số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp tư nhân Quốc Việt.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn