foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Khóa luận tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Tin học hóa hệ thống quản lý đào tạo trung tâm Niit Trà Vinh

 

Khóa luận tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Tin học hóa hệ thống quản lý đào tạo trung tâm Niit Trà Vinh

Tác giả: Nguyễn Thanh Huy, Lê Phong Dũ (GVHD)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 90tr, có ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 371.200285 / H523. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu.

 

Mục tiêu đề tài: Công tác tuyển sinh phải quản lý được thông tin ứng viên, đợt tư vấn, đợt tuyển sinh, nhân viên tư vấn. Phải xây dựng được chức năng xếp lớp cho ứng viên. Công tác quản lý đào tạo phải quản lý được thông tin học viên, điểm học viên, quản lý thông tin lớp học, quá trình học tập, thông tin giáo viên, ca học. Xây dựng chức năng chuyển lớp cho học viên sau khi kết thúc mỗi môn học. Phải xuất được một số biểu mẫu cung cấp cho quá trình đào tạo. Quản lý thông tin người dùng, tiến trình hệ thống. Ngoài ra phải xây dựng một trang Web hỗ trợ cho học viên xem thông tin điểm, lớp học, thông tin cá nhân.

 

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn