foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Mỹ Trang, Trần Thị Kim Ngân (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 36Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo đông của mứt thanh long. Xây dựng quy trình sản xuất mứt đông thanh long bổ sung cam hoàn chỉnh, góp phần đa dạng các sản phẩm chế biến từ thanh long, nâng cao giá trị kinh tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn