foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Đức Toàn (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 41Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Tìm ra các thông số cho quy trình sản xuất dừa nước đóng hộp. Để đáp ứng yêu cầu đặt ra nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng và nâng cao giá trị kinh tế của nguyên liệu, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn