foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Trà Duyên, Lâm Thị Thu Thảo (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 47Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

- Khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ enzyme pectinase (0.6%, 0.8% và 1%) và thời gian thủy phân (60 phút, 120 phút và 180 phút) đến hiệu suất thu hồi và màu sắc của dịch quả ổi ruột đỏ;

- Khảo sát sự ảnh hưởng của độ Brix (250Brix, 300Brix và 350Brix) đến chất lượng cảm quan của siro ổi ruột đỏ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn