foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Cẩm Duyên; ThS. Phạm Bảo Nguyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 41Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 664.028/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu về khía cạnh vệ sinh đối với vi sinh vật đường ruột bao gồm E.coli và Coliforms trên rau ăn sống ở khu vực Chợ Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh được đặt ra nhằm 3 mục tiêu: 1. Khảo sát về mức độ nhiễm vi sinh vật trên rau ăn sống tại địa bàn Chợ Trà Vinh. 2. Khảo sát các phương pháp làm giảm mật số vi sinh vật trên rau ăn sống tại địa bàn Chợ Trà Vinh. 3. Đánh giá và chọn ra phương pháp làm giảm mật số vi sinh vật trên rau ăn sống tối ưu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn