foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đào Thanh Tuấn, Bùi Duy Phương, Thạch Bình Thươne; ThS. Phan Tấn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 126Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.8/ T502. Vị trí: Phòng đọc.

Nôi dung nghiên cứu:

Cơ khí. Hình dạng thân máy, bộ phận đỡ cuộn linh kiện, bộ phận định dây linh kiện để lỗ trên dây linh kiện đi qua cảm biến, bộ phận đặt bàn phím và LCD…Thiết kế trên phần mềm Inventor…

Điện tử. Lựa chọn linh kiện hợp lý, vị trí đặt các linh kiện sao cho hợp lý, tính công suất đường mạch, công suất tổng mạch, thiết kế mạch điện trên phần mềm Orcad.

Lập trình. Tìm hiểu chương trình code vision, lập trình chíp Atmega32, lập trình nhấn bàn phím, lập trình hiển thị LCD, lập trình nhận cảm biến…

Thiết kế và làm thành sản phẩm máy đếm linh kiện điện tử nhằm đếm số lượng linh kiện trong cuộn linh kiện tiết kiệm thời gian và chính xác.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn