foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngủ Thành Nhân, Trương Bảo Sơn; ThS. Nguyễn Vũ Lực (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.8/ Nh121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Thiết kế, thi công máy duỗi, bẻ đai và cắt đoạn thẳng trong xây dựng với các kích cỡ dài khác nhau;

- Năng suất của máy đạt 2000 đai/ngày (tùy kích thước đai);

- Giảm giá thành, giảm chi phí, dễ vận hành và hoàn toàn tự động.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn