foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kiên Hoàng Ân; ThS. Phan Văn Tuân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.436 / Â126. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Kiểm tra sửa chữa các hệ thống điện trên xe NISSAN BLUEBIRD;

- Tập trung sửa chữa các hệ thống điện động cơ và hệ thống điện thân xe, trong đó hệ thống chiếu sáng, tín hiệu cần tập trung sửa chữa hoàn thiện;

- Khảo sát vẽ các sơ đồ hệ thống điện trên xe;

- Kiểm tra, sửa chữa, thay thế các chi tiết hư hỏng trong hệ thống điện.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn