foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngô Phước Tặng; ThS. Huỳnh Thanh Bảnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 104Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.43 / T106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Thiết bị tích hợp súc rửa trên động cơ xăng và diesel, thiết bị chưa sản xuất ở Việt Nam, cũng như nhiên liệu súc rửa cho động cơ xăng chưa có thương mại hóa, đây là điều kiện rất tốt chúng ta cần nghiên cứu, rất phù hợp với điều kiện hiện nay, so với thiết bị và hóa chất súc rửa ở ngoài nước tiết kiệm được chi phí rất nhiều;

- Hướng nghiên cứu chính của đề tài: Thiết kế thi công và khảo sát cũng như đánh giá mô hình làm sạch kim phun bằng điện. Thực nghiệm để đánh giá lại các tính năng làm việc của thiết bị, nhiên liệu súc rửa. Sản phẩm của đề tài có thể ứng dụng rộng rãi, hữu dụng trong ngành ô tô và cả xe máy có hệ thống phun xăng điện tử ở Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn