foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Đăng Kha; ThS. Phan Tấn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.222 / Kh100. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Vận dụng những kiến thức, lí thuyết về tính ổn định, tính năng dẫn hướng của ô tô và các yếu tố góc đặt bánh xe để nghiên cứu sự ổn định đối với ô tô. Từ đó rút ra được những vấn đề hiện tại đối với những chiếc ô tô đang chuyển động trên đường, song song với những vấn đề đó là đề xuất ra những ý kiến để có thể đảm bảo được sự an toàn, ổn định của xe khi hoạt động trên đường khi chuyển chuyển động thẳng, khi ô tô phanh và đặc biệt khi xe quay vòng;

- Đưa ra các phương trình động học, động lực học tạo nền tảng cho việc nghiên cứu các vấn đề trong đề tài;

Đưa ra được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển động của xe, trong những yếu tố đó phải đưa ra được cụ thể những vấn đề, từ đó rút ra được những ảnh hưởng của yếu tố đó đến quá trình chuyển động của ô tô.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn