foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Giám sát và điều khiển mô hình hệ thống nhà giữ xe tự động bằng phần mềm Supervisor.

 

Tác giả: Trần Hoàng Kha, Hà Tấn Lực; GVHD: Ths. Văn Quốc Kiệt.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 102tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 629.8 Kh100 . Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu của Đồ án:

- Thiết kế và thi công mô hình nhà giữ xe tự động.

- Thiết lập lưu đồ điều khiển.

- Lập trình điều khiển trên bộ PLC của OMRON với phần mềm CX – Programmer.

- Thiết kế giao diện điều khiển và giám sát mô hình nhà giữ xe tự động bằng phần mềm CX-Supervisor.

- Truyền thông 2 PLC CP1E - N30DR - A qua cổng RS – 232. Kết nối PLC với mô hình hệ thống.

- Kết nối giao diện giám sát và điều khiển mô hình hệ thống với PLC.

- Vận hành mô hình hệ thống thực tế.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn