foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Ngọc Đến, Võ Văn Quí; GVHD: Ths. Văn Quốc Kiệt.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.8 Đ254. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Lập trình PLC Omron cho hệ thống sản xuất thức ăn thủy sản VTV.

Nắm vững kiến thức, lý thuyết và cách lập trình với Supervisor và mô phỏng quá trình hoạt động nhà máy thức ăn Vàm Trà Vinh bằng Supervisor.

Nghiên cứu đề tài nhằm tích lũy những kinh nghiệm, học hỏi thêm kiến thức và phát huy tính sáng tạo, giải quyết vấn đề.

Theo phương châm học đi đôi với hành thì ứng dụng Supervisor trong lĩnh vực tự động hóa là một yêu cầu cần thiết và đáp ứng được nhu cầu đặt ra.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn