foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Thị Phương Nguyên; Phạm Văn Cà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 132Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.839/ Ng527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại HTX hoa kiểng Thanh Bình. Từ đó đánh giá ưu điểm cũng như hạn chế trong công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Hợp tác xã hoa kiểng Thanh Bình.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn