foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lư Thành Luân, Nguyễn Thị Cẩm Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 58Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.67 / L502 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư từ đó rút ra nguyên nhân và đưa ra được những giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào Khu Công nghiệp Long Đức trong thời gian tới

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư vào KCN Long Đức;

- Đề xuất giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào KCN Long Đức

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn