foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Nguyễn Phương Thảo, Huỳnh Thị Trúc Linh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 69Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận của pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính. Đồng thời phân tích, đánh giá những vấn đề thực tế, thực trạng của hoạt động bán hàng đa cấp bất chính cũng như quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam trong thời gian qua để từ đó đề xuất được các phương hướng giải quyết, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính và những giải pháp hạn chế việc bán hàng đa cấp bất chính trong giai đoạn hiện nay.

Mục tiêu cụ thể:

- Làm sáng tỏ về những vấn đề lý luận về bán hàng đa cấp, bán hàng đa cấp bất chính như khái niệm, đặc điểm, các mô hình trả thưởng;

- Phân tích, đánh giá thực trạng về bán hàng đa cấp bất chính của Việt Nam như thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính, số lượng người tham gia, các sản phẩm kinh doanh;

- Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam như thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp bất chính; thực trạng điều tra, xử lý các hành vi bán hàng đa cấp bất chính trong thời gian qua;

- Phân tích, đánh giá pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Úc, Nhật Bản để giao lưu, học hỏi những điểm tiến bộ, kinh nghiệm trong quản lý vấn đề bán hàng đa cấp bất chính cũng như trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này;

- Đề xuất các phương hướng giải quyết, đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

- Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế hoạt động bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn