foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Thị Út Minh; ThS. Nguyễn Thị Thoa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.609597/ M312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định cách tri nhận thế giới của người Khmer qua việc xác định đặc điểm nhận diện về sự vật khi đố; xác định "cách nhìn thế giới" của người Khmer thông qua liên tưởng so sánh giữa các sự vật, hiện tượng trong câu đố.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn