foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Thia Qui; ThS. Tăng Văn Thòn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Thiết kế hệ thống bài tập Ngữ pháp Khmer Sách giáo khoa Tiếng Khmer Quyển 5 nhằm nâng cao sự hiểu biết, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo cho họcsinh và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học cho phân môn Ngữ pháp Khmer sách giáo khoa Tiếng Khmer Quyển 5.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn