foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị So Phia; ThS. Tăng Văn Thòn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.6/ Ph301. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thiết kế sơ đồ tư duy soạn giảng phần củng cố cho tất cả các đơn vị bài Ngữ pháp trong SGK Tiếng Khmer Quyển 6 để giúp học sinh củng cố lại các chi tiết quan trọng của bài học thành một sơ đồ dạng mở, sử dụng các đường nét, hình ảnh, kí tự để diễn tả lại nội dung bài học dễ thuộc, dễ nhớ, góp phần cải thiện hiệu quả của hoạt động dạy và học phân môn Ngữ pháp Khmer, tạo cho học sinh có sự hứng thú trong học tập, tương tác qua lại với học sinh nhằm đánh giá năng lực của từng học sinh tránh trường hợp học vẹt học cho qua để kịp thời tìm ra giải pháp khắc phục góp phần nâng cao chất lượng học môn Ngữ văn Khmer.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn