foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Sam Áte; Lê Trung Hiếu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 66Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12 / A110. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình cho vay không tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2014 đến 2016. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hoạt động cho vay không tài sản đảm bảo tại Ngân hàng trong thời gian sắp tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng cho vay không tài sản đảm bảo tại LienVietPostBank Trà Vinh giai đoạn 2014 đến 2016; 

- Đánh giá hoạt động cho vay không tài sản đảm bảo tại LienVietPostBank Trà Vinh giai đoạn 2014 đến 2016;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay không tài sản đảm bảo tại LienVietPostBank Trà Vinh trong thời gian sắp tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn