foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Xây dựng website cho Thư viện Trường Đại học Trà Vinh kết hợp hệ thống khuyến nghị cho người dùng

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Xây dựng website cho Thư viện Trường Đại học Trà Vinh kết hợp hệ thống khuyến nghị cho người dùng.

Tác giả: Thạch Va Rết; GVHD: ThS. Nguyễn Bảo Ân.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 104Tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 R258. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu

 

Mục tiêu đề tài: Để đảm bảo cho việc đọc sách cho các bạn sinh viên được tốt hơn thì việc phải xây dựng một website thư viện trực tuyến rất đáng được quan tâm. Hiện nay, trường Đại học Trà Vinh đã xây dựng cho mình thư viện trực tuyến. Nhiệm vụ chính của website này là cung cấp cho bạn đọc nhiều sự lựa chọn về sách, tìm kiếm, tra cứu thông tin sách đồng thời cũng giới thiệu vài nét về thư viện và cho phép bạn đọc mượn trước sách. Theo xu hướng hiện nay, các nhà phát triển ứng dụng web cũng đã đẩy mạnh quan tâm đến người dùng hơn bằng cách sử dụng hệ thống khuyến nghị cho người dùng chọn những sản phẩm phù hợp với sở thích của mình hơn. Hơn nữa, việc tìm kiếm hoặc tra cứa sách của các bạn sinh viên trên website chưa đủ để các bạn lựa chọn được cuốn sách phù hợp. Do vậy, tôi cũng đã áp dụng hệ thống này để xây dựng website cho thư viện trường Đại học Trà Vinh sử dụng mô hình ASP.NET MVC, đây là một mô hình tương đối tốt được Microsoft xây dựng ra nhằm giúp cho những nhà phát triển web phát triển tốt ứng dụng của mình. Hệ thống được xây dựng không chỉ là một website giới thiệu thư viện, giới thiệu sách mà còn đóng góp như một hệ thống tư vấn cho các bạn sinh viên những quyển sách nào cần thiết cho mình. Dựa vào dấu vết của những bạn đọc trước đó đã từng mượn, từ đó giúp giảm được thời gian tìm sách và nguy cơ không chọn được những quyển sách thích hợp.

 

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn