foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Đại; ThS. Lâm Thị Thu Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.0959799/ Đ103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu những đặc điểm, nguồn gốc, cũng như cách trình diễn của trống Chhay Yam trong lễ Dâng y Kathina cũng như vai trò và ý nghĩa của trống trong lễ. Cung cấp những luận cứ khoa học góp phần vào việc hoạch định chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa của địa phương cũng như của tỉnh Sóc trăng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn