foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Sơn Thị Linh; ThS. Kiều Văn Đạt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 394.10959799/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Người Khmer có văn hóa ẩm thực thường ngày cũng như ẩm thực trong nghi lễ rất đa dạng đặc sắc tạo nên nét riêng có. Nhưng hiện nay đang có sự pha trộn giữa các nền văn hóa với nhau làm cho ẩm thực của người Khmer ngày càng nhạt dần theo năm tháng. Chính vì đều này tôi quyết định nghiên cứu về ẩm thực của người Khmer tại xã Trung Bình, huyện Trần Đề nhằm bảo vệ những gì có giá trị đã được ông cha để lại truyền bá cho dân tộc mình. Nêu cao tính giá trị của văn hóa ẩm thực truyền thống để giới trẻ ý thức được món ăn truyền thống của dân tộc mình. Đặc biệt góp sức mình nghiên cứu để sau này những người nghiên cứu về ẩm thực của người Khmer có thể dựa vào công trình này làm tài liệu tham khảo.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn