foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Hồng Hoa; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 49Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 615.88/ H401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Về ý nghĩa khoa học, nghiên cứu về bài thuốc dân gian nhằm góp phần nhận diện những giá trị của bài thuốc cổ truyền để sau này giúp bà con Khmer có cách sử dụng hợp lí hơn, góp phần bảo tồn và phát huy về các bài thuốc dân gian của dân tộc mình. Về ý nghĩa thực tiễn, kết quả nghiên cứu của đề tài này sẽ góp phần bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc Khmer từ những văn hóa vật chất từ các bài thuốc dân gian trong truyền thống của họ. Qua đó cung cấp nguồn tư liệu, thông tin bổ ích, cho các thế hệ trẻ tương lai để làm hành trang sau này.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn