foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Ngọc Nhân; NCS. Sơn Cao Thắng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 305.895932/ Nh121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khóa luận Tốt nghiệp là công trình nghiên cứu về chùa và vai trò của chùa Phnô Om Pung trong đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer ở xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Chùa là trung tâm tín ngưỡng tôn giáo của người Khmer nơi đây, là trung tâm văn hóa của cộng đồng, nơi diễn ra các lễ hội của phum, sróc; Chùa Phnô Om Pung cũng như là một trường học, là nơi giáo dục đạo đức, phong cách làm người, chùa vừa dạy chữ cho trẻ em, vừa đào tạo kĩ năng lao động cho các thanh niên tu học tại chùa; Chùa là thư viện, là bảo tàng lưu giữ các giá trị vật chất cũng như các giá trị tinh thần của người Khmer nơi đây; Chùa là nơi hoạt động thiện nguyện nhân đạo nuôi dưỡng người già cả, neo đơn. Đồng thời Khóa luận Tốt nghiệp cũng chỉ ra những đóng góp của chùa Phnô Om Pung trong phong trào cách mạng ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Khóa luận Tốt nghiệp có thể là tài liệu tham khảo cho giảng dạy và học tập các kiến thức có liên quan đến văn hóa và lịch sử đấu tranh của đồng bào Khmer Nam Bộ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn