foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:



Tác giả: Thạch Thanh Ngọc; ThS. Lê Quốc Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 42Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 663.61 / Ng419. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu quy trình chế biến nước dừa đóng chai với 2 thí nghiệm: thí nghiệm 1 khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đường đến giá trị cảm quan, thí nghiệm 2: khảo sát ảnh hưởng của nhiệt và thời gian thanh trùng đến giá trị cảm quan.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn