foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Kim Tiền; ThS. Lâm Mộng Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 663.97/ T305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tỉ lệ phối chế của dung dịch gấc - sirup - chanh dây ảnh hưởng đến chất lượng cảm quan của sản phẩm. Xác định thời gian và nhiệt độ của quá trình thanh trùng phù hợp cho sản phẩm. Xác định nhiệt độ và thời gian của quá trình bảo quản ảnh hưởng đến sự thay đổi hàm lượng Beta-Caroten và vitamin C.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn