foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Minh Quân; ThS. Ngô Thanh Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.8 / Qu121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hiểu biết được về sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống điện xe wave 110; phát hiện được các hư hỏng thông thường của HTĐ xe wave 110. biết bảo trì và sửa chữa HTĐ trên xe wave 110 theo đúng qui trình nhà chế tạo.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn