foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Ngọc Ẩn; ThS. Lâm Bá Nha (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 131Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.222 / Â121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả, trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và sơ đồ mạch của một số loại cảm biến thông dụng trên xe ô tô;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động chung các loại cảm biến;

- Nhận dạng, so sánh được các loại cảm biến sử dụng trên ô tô.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn